din vs-entreprenör

När du anlitar Jochnicks Rör till din VS-entreprenad utför vi alltid arbetet med stor hänsyn till kvalité, totalekonomi och miljön. Vi har bred erfarenhet av både stora och mindre entreprenader. Bland våra tidigare arbeten finner du allt från arenor och flerbostadshus till villor och industrientreprenader. Våra montörer innehar erforderliga kompetenser och certifieringar för att kunna genomföra säkra installationer.

Jochnicks Rör arbetar efter kvalitetsledning ISO 9001 och miljöledning ISO 14001. Vi strävar alltid efter att optimera våra processer för att bibehålla en hög kvalitet i vårt arbete och minimera vår miljöpåverkan.

Projektsamordning

Vid mindre projekt, såsom maskininstallationer inom industrin, erbjuder vi samordning mellan de olika disciplinerna. Vi kan då ta ett helhetsansvar hela vägen från projektering till montage och kontroll. Genom detta kan vi säkerställa en effektiv tidplan, att risken för fel minimeras och att de olika aspekterna av lösningen resulterar i en optimal slutprodukt.