industriservice

Med kompetens inom licenssvetsning, gasinstallationer, skyddsgas, licenslödning, ånga, tryckluft och mycket mer är Jochnicks en komplett partner inom industriservice. När din maskinpark ska utvecklas är vi med dig hela vägen från projektering till installation och kontroll. Vi kan även ta ett helhetsgrepp och bidra med projektledning mellan de olika disciplinerna.