Från idé till färdiga handlingar

Vi utför konstruktion och projektering inom VS för allt från industriinstallationer till entreprenader. Med lång och bred erfarenhet inom företaget kan vi bidra med optimala lösningar baserat på varje projekts unika förutsättningar.

Vår strävan är alltid att ta fram energieffektiva system för att gynna både miljön och anläggningens totalekonomi. Vi använder BIM-lösningen MagiCAD i projekteringsarbetet och ritar i 3D. Jochnicks Rör är med dig från idé till färdiga handlingar.