Jochnicks Rör

Jochnicks Rör är din kompletta VS-leverantör, vi har lång erfarenhet av allt från större entreprenader mot privat och offentlig sektor till mindre servicearbeten. Hos oss hittar du en stor bredd av kompetenser inom bland annat montage, projektledning, projektering och konstruktion.

Med ett kvalitetstänk som genomsyrar hela verksamheten utför vi samtliga uppdrag, stora som små, med kunskap, omsorg och ansvar. Vi är ett auktoriserat VS-företag och när du anlitar oss kan du känna dig trygg i att vi arbetar efter Säker Vatteninstallation och VS-branschens standarder. Vi har även skapat processer för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan och stärka vårt miljöarbete.

Historia

I början av 1900-talet utvandrade kompanjonerna Jochnick och Norrman från fattiga förhållanden i Lilla Edet till Värnamo där det fanns behov av arbetskraft. Kring 1910 startade de tillsammans företaget Jochnick & Norrmans Mekaniska verkstad. I verksamheten producerade de allt från ångvältar, kullager och tändsticksmaskiner, till hydrauliska pressar och gengasaggregat. Under en period var de även återförsäljare av personbilar.

Företaget byggde allt eftersom upp en stark kompetens inom hydraulik. Detta i kombination med allt större satsningar på uppförande och renoveringar av billiga arbetarbostäder ledde till att rörmokeriet utvecklades ur den mekaniska verkstaden. 1976 delades företaget upp i en mekanisk verkstad och en rörmokeridel, dessa såldes till olika ägare och Jochnicks Rör blev till.

Idag finns varken någon Jochnick eller Norrman kvar i företaget. Verksamheten sträcker sig mellan allt från entreprenader och industriservice till badrumsrenoveringar, licenssvetsningar och andra VVS-arbeten.

Grunden till Jochnicks Rör lades för över 100 år sedan genom nyfikenhet, ansvar och en rejäl dos småländsk envishet. Dessa värden sitter fortfarande i väggarna och utgör grunden i hur vi lever och arbetar än idag.