Funktion

Solenergi finns lagrad i jord, berg och vatten. Denna gratisenergi samlas upp med ett rörsystem till värmepumpen, som sedan omvandlar den till värme-energi av huset och tappvarmvatten. Värmepumpen är ett miljövänligt, ekonomiskt och energibesparande sätt att värma upp din bostad. I dagens läge används till mycket stor del fossila bränslen som kol, olja och trä för att värma upp byggnader, antingen direkt eller via en förädling till elektricitet.

Grundidén med en värmepump är att utnyttja den energi som redan finns lagrad i luften, jorden, berggrunden eller vattnet. Solen värmer ständigt upp dessa element och endast en minimal mängd av den gratisenergi tas idag tillvara. Principen för en värmepump är att med el-ström driva värmepumpen och ta vara på gratis energin från luften, jorden, berggrunden eller vattnet. Varifrån man sedan tar energin beror på energibehov, befintlig värmekälla och hur naturen runt huset ser ut. Givetvis är detta sätt en mycket miljövänlig metod för att få det varmt om fötterna hemma, inga utsläpp och mindre förbrukning av naturens redan ansatta resurser.

Bergvärme

Borrhål borras ned till 100-200m. I det stoppas en slang (kollektor) innehållande en spritblandning som hämtar upp energin. Samma typ av maskin används när man lägger ned slangen i sjö (sjövärme), gräver ned slangen i jorden (jordvärme) . Antal borrhål och slanglängder dimensioneras efter storlek på värmepumpen och energiförbrukning .

Frånluftsvärmepump

I samband med att husen har isolerats bättre och blivit tätare blev man tvungen att ventilera husen mekaniskt med fläktar. Då tar man reda på energin från den varma frånluften i en värmepump Frånluftsvärmepumpar har använts i småhus som byggts sedan 1980-talet.

Uteluftvärmepump

Tar energin från uteluften. Kan ta energi från uteluft som är så pass kall som nedåt -15 grader. Behöver inga borrhål eller slangar i mark och sjö.

Hör av Dig till oss så berättar vi mer. Ring 0370-152 00